MARKA PATENT

(MARKA TESCİL İŞLEMLERİ)

Markanıza Değer Veriyoruz…

Marka Tescili ve Önemi

Firmalar, ürettikleri mal ve hizmetleri rakiplerinden ayırt edebilmek, müşterilerin ise istedikleri ürünleri kolaylıkla tanıyabilmek için markalarını kullanırlar. Marka, bir işletmenin kurumsal imajını net bir şekilde yansıtan kelime, şekil, harf veya sayılardan oluşan bir işarettir. Türkiye’de markaların korunması amacıyla 1995 yılında marka tescil süreci başlamıştır. Her ticari işletme, kendini tanıtabilmek için bir marka kullanırken, bu markanın tescil edilmemesi durumunda hak kayıplarına yol açabilir. Marka tescili, Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılır ve tescil işlemleri genellikle 10-12 ay gibi bir sürede tamamlanır.

Marka tescil süreci, bir dizi yazışma gerektiren adımlardan oluşur ve başvuru sahibinin herhangi bir itiraz veya reddedilme durumunda profesyonel yardım alması önemlidir. Marka tescil sürecinin aşamaları şunlardır:

  1. Müracaat: Markanın kullanıma uygun olduğunun ve tescil için başvurulabileceğinin belirlendiği aşamadır.
  2. İnceleme: Türk Patent Enstitüsü uzmanları tarafından marka başvurusunun tescil edilip edilmeyeceğinin değerlendirildiği aşamadır. Bu aşamada marka, kabul edilerek ilan edilebilir veya reddedilerek ret kararı verilebilir.
  3. İlan: İnceleme sürecinde markanın itirazlara açık olduğu ve Resmi Markalar Bülteni’nde yayınlandığı aşamadır. İlan süresi genellikle 3 aydır.
  4. Kabul: İlan süresince herhangi bir itiraz olmaması durumunda, Türk Patent Enstitüsü markayı tescil eder.
  5. Belge: Tüm süreçler eksiksiz tamamlandığında, Türk Patent Enstitüsü tescil belgesini düzenleyerek başvuru sahibine gönderir.

Marka tescili için online başvurular, Sistem Patent adı verilen bir sistem üzerinden yapılmaktadır. Bu sistemde başvurular online olarak kaydedilir ve marka uzmanları tarafından incelenir. İş hayatında marka başvurularının hızlı bir şekilde tamamlanması önemlidir ve Daimon Patent tarafından bu süreç yaklaşık olarak 27 dakikada tamamlanmaktadır.

Marka başvurusu süreci genellikle 10 ila 12 ay arasında sürer. Başvuru yapmadan önce markanın daha önce tescil edilip edilmediğini kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, marka başvurusuyla ilgili araştırmaların danışmanlar aracılığıyla yapılması önerilir. Başvurudan sonra, markanın kullanılabilirliğiyle ilgili yapılan incelemeler olumlu sonuçlandığında, Türk Patent Enstitüsü marka tescil işlemlerini başlatır. İnceleme, ilan ve kabul adımları sorunsuz bir şekilde tamamlandıktan sonra, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil belgesi verilerek süreç tamamlanır.

Marka tescili, bir işletme için büyük önem taşır. Tescilli bir marka, işletmenin itibarını koruma altına alır, haksız rekabeti önler ve markanın kullanım hakkını sahibine verir. Ayrıca, marka tescili sayesinde işletme, ürün veya hizmetlerini rakiplerinden ayırt edebilir ve müşterilerin güvenini kazanabilir.

Marka tescili, işletmelerin rekabetçi bir pazarda güçlü konumda olmalarını sağlar. Kendi markanızı tescil ettirmek için uygun süreçleri takip etmek ve profesyonel yardım almak, markanızı korumak ve büyütmek için önemlidir.

Unutmayın, marka tescili işlemi, markanızın yasal olarak korunmasını sağlar ve size rekabet avantajı sunar. Bu nedenle, işletmenizin markasını tescil ettirmek için zamanında adımlar atmak ve gerektiğinde uzmanlardan destek almak önemlidir.

Marka tescili süreci karmaşık olabilir, bu yüzden uzmanlardan destek almak size zaman ve enerji kazandırabilir. Profesyonel bir danışmanlık hizmeti, marka başvurusunun doğru ve etkili bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olabilir.

Markanızın tescili, işletmenizin uzun vadeli başarısı için önemli bir adımdır. Kendi markanızı koruma altına almak ve rekabet avantajı elde etmek için marka tescili sürecini doğru şekilde yönetmeye özen gösterin.

Tasarım Tescili Nedir?

Tasarım tescili, bir ürünün tamamının veya bir kısmının, çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyularıyla algılanabilen çeşitli unsurların bir araya gelerek oluşturduğu görünümünün resmi olarak korunması işlemidir.

Bardaklar, çantalar, kıyafetler, diş fırçaları, mobilyalar, mücevherler gibi günlük hayatta kullandığımız ürünlerle sanayide kullanılan birçok ürün, orijinal ve ayırt edici nitelik taşıdıkları sürece tasarım tesciline başvurulabilir.

Endüstriyel tasarımlar, dünya genelinde yeni ve ayırt edici oldukları takdirde, kamuya sunuldukları tarihten itibaren 6 aylık bir rüçhan süresi içinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurulması halinde koruma altına alınabilir.

Tasarımlar, 5 yılda bir olmak üzere toplamda 25 yıl boyunca korunabilir, ancak koruma süresi boyunca 5 kez yenileme yapılması gerekmektedir. Tasarıma konu olan ürün, 25 yılın sonunda kamuya açık hale gelir ve herkes tarafından kullanılabilir.

Türkiye’de tescil edilen tasarımlar yalnızca Türkiye’de koruma altına alınır. Yurtdışında koruma talep etmek için ise koruma istenilen ülkede bulunan yerel ofislere başvuru yapılması gerekmektedir.

Marka, patent ve endüstriyel tasarım tescilleri, tescil ettiren kişi veya şirketlere bir hak verir. Ancak bu haklar, icra edildiği ve kullanıldığı sürece anlam kazanır. Kullanılmayan bir hak, önemsiz hale gelir. Haklar, ancak hukuk tarafından tanınır ve korunursa anlam kazanır. Hukuk, hakların korunması ve varlığının anlamlandırılması için vardır.

Marka, patent ve endüstriyel tasarım tescillerine bağlı olan haklar, sadece icra edildiğinde anlam ifade eder. Korunmayan haklar sadece kağıt üzerinde kalır. Hakların icra edilmesi, mahkemeler ve diğer yargı organları tarafından gerçekleştirilir. Üzülerek belirtmek gerekir ki, devletin marka, patent veya tasarım hak ihlallerine kendiliğinden müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. Marka, patent veya endüstriyel tasarım tescili yaptıranlar arasında genellikle bir yanılgı vardır. Bu yanılgı, haklarının tescil edildikten sonra devlet tarafından otomatik olarak korunacağı düşüncesidir. Ancak ceza soruşturmaları bile, suç ihbarı üzerine başlatılır. Devlet veya başka bir otorite, herhangi bir aşamada olaya kendiliğinden müdahil olmaz.

Örneğin, pazarda taklit markalı bir ayakkabı veya kot pantolon satışı yapılıyorsa, bir güvenlik görevlisinin kendiliğinden müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. Marka, patent veya tasarım haklarına ilişkin takip ve icra işlemleri, hak sahibinin inisiyatifine bağlıdır. Hiç kimse hak sahibini dava açmaya zorlayamaz ve haklarını talep ettiği için hak sahibini suçlayamaz.

Marka, patent ve endüstriyel tasarım hakları, geniş yetkilere sahip haklardır. Bu haklara sahip olan kişi, hukukun sağladığı yetkileri kullanır. Bu haklar, hak sahibine tam bir tekel hakkı tanır. Hak sahibi dışındaki hiç kimse, tescilli marka, patent veya tasarım üzerinde yetki sahibi olamaz. Aynı veya benzer ürünleri üretemez, ürettiremez, satamaz veya ticaret konusu yapamaz.

Hak aramanın tamamen hak sahibine bırakıldığı doğrudur, ancak tanınan hak ve yetkilerin genişliği göz önüne alındığında, hukukun uygulanması en uygun yoldur. Hukuk departmanımız, marka, patent ve endüstriyel tasarımların korunması ve hakların tüm yönleriyle uygulan

ması için hukuk danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Hukuk danışmanlığımız, marka, patent ve endüstriyel tasarım haklarının korunması konusunda size yardımcı olabilir. İlgili süreçlerde size rehberlik ederek, başvurularınızı düzenleyebilir, tescil sürecini takip edebilir ve haklarınızın ihlal edildiği durumlarda yasal yollarla mücadele etmenizi sağlayabiliriz.

Hukukun sağladığı koruma ve haklarınızın uygulanması, işletmenizin rekabet avantajı elde etmesi ve fikri mülkiyetinizi güvence altına almanız için son derece önemlidir. İhtiyaçlarınızı anlamak ve en uygun hukuki stratejileri belirlemek amacıyla hukuk danışmanlarımızla işbirliği yapabilirsiniz.

Marka, patent ve endüstriyel tasarım haklarınızı korumak için uzman bir hukuk desteği almanız, haklarınızı güçlendirmeniz ve olası ihlallerle mücadele etmeniz açısından büyük bir avantaj sağlayacaktır. Hukuk danışmanlığımız, bu süreçte sizin yanınızda olacak ve hukuki çözümler sunarak haklarınızı en iyi şekilde korumanıza yardımcı olacaktır.